Comes Italy

[portfolio]
[content-text]
Hem çok başlıklı, hem tek başlıklı tüm tip ve model cilalama makinelere yönelik evrensel bağlantıya sahip olan cilalama/parlatma başlıkları.
Bu tür ürünler yalnızca son kullanıcı tarafından değil de, aynı zamanda tüm dünyadaki birçok makine üreticisi tarafından da satın alınmaktadır.
Bu tür başlıkların ana avantajları aşağıda sıralandığı gibidir:
1) İç yapı eski başlık modeline göre çok daha az sayıda parçadan oluşmaktadır. Diferansyel eğime sahip dişli çark aracılığı ile salınımlı kolun (artık kamlı değil) hareket aktarmasını sağlayan sistemi sayesinde (CO.ME.S firmasının uluslararası “Storm” brövesi) kollarının her iki yöndeki düzgün ve sabit bir salınımı tehlikeye atan her tür oynama önlenir (kamlı sistemlerde bu tür oynamalar meydana gelir); bu tür hassasiyet aynı zamanda tükenen maddelerin (elmas ve aşındırıcı zımpara) muntazam tüketimini ve dolayısıyla harcama tasarrufu ve mükemmel bir parlatma sağlar.
2) Kolay ve ekonomik bakım.
Parça sayısının az olması, birleşim basitliği ve bu ürünlerin yarısının hatta yarısından fazlasının piyasada bulunur olmaları ve dolayısıyla tüm dünyadaki satıcı ve uzmanlaşmış mağazalarda satılır olmaları, operatörlere zaman ve para tasarruf yapmaya olanak tanır. (kullanım kılavuzundaki parçaları dağılmış resim yanındaki kod numarasına sahip olmayan parçalar piyasada bulunan parçalardır)
3) Kesimden (granit durumunda) ya da pişirmeden sonra (seramik durumunda) kusurlu yüzeylerde ya da özellikle deforme edilmiş yüzeylerde (formlarda öngörülen kabartmalara sahip seramiklerin durumunda) bile başlığın esnekliği ve uyumluluğu.
Bu tür özellikler başlığı sertleşmeyen ama aynı zamanda kalibre edilecek ve cilalayacak yüzeylerde etkin ve güçlü hale getiren yüksek dayanıklı çelikten üretilmiş 12 döner bileği taşı sayesinde (parçaları dağılmış resme bakınız, parça no. 69) elde edilmektedir.
4) Tüm mekanik kısımlar için tek tür yağlayıcı ile yağlama. Kullanılan yağlayıcı türü 00 tipli yağ ya da ekte verdiğimiz listede belirtildiği gibi ve başlık üzerinde özel bir listeden okunabilen sıvı yağdır.

Download Pdf

HTS_V12 HTS_8_V12

[/content-text]
[slider]
[slideritem]https://www.soltekitaly.it/wp-content/uploads/2012/01/prodotto02.jpg[/slideritem]

[/slider]
[/portfolio]